دبیرستان پسرانه کمیل
  آیین نامه اجرایی مدرسه  

آيين نامه انضباطي دبيرستان و پیش دانشگاهی کمیل

دانش آموز گرامي

با توجه به نقش مهم نظم و انضباط براي رسيدن به اهداف تعليم و تربيت به ويژه در محيط دبيرستان، موارد زير را به دقت مطالعه بفرماييد. اميد است به ياري خداوند منان شما دانش آموز عزيز بتوانيد موارد خواسته شده را رعايت نموده و سال تحصيلي را با موفقيت سپري نماييد.

بديهي است پس از ثبت نام، ملزم به رعايت موارد زير و ساير مقررات دبيرستان خواهيد بود.

1- با توكل به خداوند بزرگ تلاش خود را خواهم نمود تا دانش آموز منظم و درس خواني باشم.

2- به مدير، معاونين و ساير كاركنان دبيرستان احترام بگذارم.

3- لباس فرم دبیرستان را  همیشه بپوشم و از نظر وضعيت ظاهر، موي سر و محاسن رعايت شئونات دانش آموزي را بنمايم و تذكر مسؤلين را جدي بگيرم .

4- به هيچ عنوان وسايل غير درسي از جمله گردنبند، پلاك، انگشتر، تسبيح، وسايل برنده، زنجير، فيلم، نوار و سي دي، وسايل انتقال دهنده اطلاعات، مواد محترقه، پول بيش از حد نياز و ساير وسايل غير مجاز به همراه نداشته باشم زيرا علاوه بر كسر نمره انضباط و تصميم شوراي انضباطي ، آنان مسترد نخواهد شد.

5- به ساير دانش آموزان احترام گذاشته و آنها را به عنوان دوست و برادر ياري مي كنم.

6- بدون تاخير و در ساعت مقرر در دبيرستان حاضر شده و بدون اجازه و زودتر از زمان مقرر تحت هيج عنوان از آموزشگاه خارج نشوم.

7- از هر گونه خريد و فروش در محيط دبيرستان خود داري نمايم.( خريد از بوفه دبيرستان تابع مقررات است.)

8- كارت دانش آموزي خود را هميشه به همراه داشته باشم و در هنگام لزوم به مسؤلين مربوط ارايه دهم.

9- چنانچه تحت  هر عنواني خسارتي به اموال و اثاثيه دبيرستان يا ساير دانش آموزان وارد كردم، ضمن جبران خسارت تابع تصميم شوراي انضباطي باشم.

10- دعوت مسؤلين دبيرستان از خانواده را به اطلاع آنان برسانم و هر گونه عدم اطلاع رساني و زيان هاي ناشي از آن را بر عهده بگيرم.

11- اطلاع دارم همراه داشتن موبايل در دبيرستان تحت هر عنواني ممنوع مي باشد وعلاوه بر كسر نمره انضباط و درج در پرونده، گوشي تلفن همراه تا زماني كه مسؤلين تشخيص دهند و حتي تا پايان سال تحصيلي مسترد نخواهد شد  و دبيرستان هيچگونه مسؤليتي در قبال آن ندارد.

12- چنانچه به هر دلیل برای دومین بار توسط دبیر از کلاس اخراج شوم می بایست دو جلسه به مشاور مراجعه نموده و گواهی آن   را  ارایه نمایم.

  • موارد ديگر كه در پرونده انضباطي ثبت خواهد شد و در صورت تكرار برابر مقررات رفتار خواهد شد: ايستادن در مقابل در و اطراف دبيرستان قبل و بعد از ساعت كار دبيرستان، رفتار نامناسب در اطراف دبيرستان، بي نظمي در مراسم صبحگاه و ساير مراسم، بي نظمي در كلاس يا اخراج از كلاس، بعد از دبير وارد كلاس شدن، عدم خروج به موقع از كلاس و راهروها، آدامس جويدن در محيط مدرسه، عدم رعايت نظافت در محيط مدرسه، بي احترامي به نماينده كلاس يا مسؤلين انتظامات و .........
  • جهت تشويق دانش آموزان منضبط نيز امتيازاتي در نظر گرفته شده است كه بعدا به اطلاع مي رسد.

--

 
 
نقشه سایت