دبیرستان پسرانه کمیل
  نفرات برتر  
 
  کسب رتبه های مسابقات فرهنگی وهنری در منطقه 8  
 
نقشه سایت