دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز چهارم تجربی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 مهدی دادخواه
19.30
2  محسن اسدی 18.37
3  علی قادری 18
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت