دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم ریاضی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 مهدی فضلعلی
19.92
2  آرمان داوری 19.73
3  شایان عینی 19.73
4  بهراد فراهانی 19.46
5  سیدمحمداحمدی 19.02
6  علیرضا خدابخشنده 18.92
7  سیدعلی زرین کیا 18.79
8  محمدامین خبازیان 18.44
9  کیوان جعفری سوارهء 18.37
10  سیدمحمد ساجدی 18.21
 
     
 
  تصویردانش آموزان ممتاز پایه  
 
نقشه سایت