دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 321  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 آرین خلیل پور
18.94
2  محمد مزینانی 18.86
3  مهدی چزکی 18.60
4  مهدی جعفری 18.24
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت