دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 311  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 سجاد قلی زاده
19.68 2
2  علیرضا رضاپوربرآبادی 19.49 3
3  علیرضا سرکانی 19.49 3
4  سامان جلالیان 19.06 5
5  محمدحسین بهاری 18.86 6
6  آرین حسینی نژادیان کوشکی 18.21 11
7  سیدامیرمسعود تکمیلی 18.01 13
 8  آرش غفاری 17.94 14
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت