دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 101  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 میلاد علاءالدین برغمدی
19.34 7
2  ارشیا الوندی 18.89 21
3  ایمان یزدان منش 18.58 31
4  علی مهریار 18.48 33
5  عباس عبدی 18.46 34
6  علیرضا کریمی 18.46 34
7  علی یزدان منش 18.33 38
8  علی خلیل نژاد 18.12 43
9  علی اصغر شاهسواری 18.11 44
10  علی عاقلی 18.07 45
11  علی بکتاش 18.02 46
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت