دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 221  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل
1
 محسن مرندی علمداری
19.85
2  محمد بهدانی 19.59
3  علی روزبهانی 19.37
4  حسین اصغری اصل 19.09
5  کورش نقدی 18.94
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتازکلاس  
 
نقشه سایت