دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 212  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی گودرزی
19.52 3
2  حامد کچوئیان 19.18 4
3  پویا خادم حجت طلب 19.11 6
4  محمد محسنی هماکرانی 18.76 7
5  نیما تارا 18.55 9
6  امیرمسعود زینلی 18.08 12
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت