دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 211  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 عرفان حق دائی
19.88 1
2  احسان حق دائی 19.55 2
3  امیرمحمد چالاکی 19.16 5
4  امیر رسولی 18.69 8
5  مهدی شمس صفا 18.45 10
6  علیرضا رفیعی 18.40 11
7  محمدیوسف محرابی 18 13
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت