دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 105  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرحسین کرباسیان
18.73 26
2  محمدحسین عزیزی 18.71 27
3  علی منتظری 18.71 27
4  امیرمحمد ایزدیان 18.30 39
5  امیرمحمد جلینی 18 47
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت