دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 103  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرارسلان شکیبایی
20 1
2  محمد شهامت 19.33 8
3  مهدی عدالتی 18.89 21
4  عادل رمضانی خیبری 18.77 23
5  محمدامین اخوان 18.19 41
6  محمدامین کاردان 18 48
 
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت