دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 102  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرعلی پیرانی
19.47 5
2  متین تاج بخش 19.14 12
3  امیرعباس دانایی 19.10 13
4  فرآئین همایون فرد 19.08 14
5  علی رختیانی 18.20 40
6  بهنام زارعی درمیان 17.94 49
 
     
 
  تصویر دانش آموزان ممتاز کلاس  
 
نقشه سایت