دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتاز پایه اول 
 
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
 
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 221  
 
 

امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
مهدی چزکی
18.33
 2 امیرحسین بابایی
18.23
3
محمدمزینانی
18.16

 
   
 
  تصویر گردان
 
نقشه سایت