دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتاز پایه اول 
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 212


امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سجاد قلی زاده
19.44
 2  علیرضا سرکانی
19.24
3
 رضا عزیزی
18.89
 4 محمدحسین بهاری
18.60
5
حمیدرضا تقی پور
18.54
6
آرش غفاری
18.45
7
علیرضا هاشمی یکتا
18.34
8
امیرعلی مهرپرور
18.21
 9  مهدی موحدیان مقدم
18.15
10
سید امیرمسعود تکمیلی
18.13
 11 سپهر خرسندروز
18.04
12
علی طهماسبی
18.03
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 212
 
نقشه سایت