دبیرستان پسرانه کمیل
دانش آموزان ممتاز پایه اول 
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 211


امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 93-92


رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
میلاد ابراهیمی حدادان
19.38
 2 علی ایزدخواست
19
3
علیرضا رضاپور برآبادی
18.95
 4 امیرحسین ولی زاده
18.41
5
سامان جلالیان
18.29
 
تصویر گردان
 
نقشه سایت