دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  پایه چهارم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز چهارم تجربی  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92


رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمدعلی هوشمندپور
19.92
 2 حسین باجلان
19.31
3
حسین کامل علی آباد
18.84
 4 رضا یوسفی نژاد
18.68
5
محمدابراهیم عربی نژاد
18.44
6
رسول گلشنی
18.32


     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز چهارم تجربی  
 
نقشه سایت