دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  پایه چهارم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز چهارم ریاضی  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92


رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
کیوان خیراتی کازرونی
19.62
 2 فرید نائینیان
19.50
3
محمدصدیق حمیدی
19.17
 4 امیرخادم الحسینی
19
5
اسماعیل علیزاده
18.69
6
ادریس مقصودی
18.50
7
مهیار چراغی لامع
18.40
8
عرفان بنی علی
18
9
احسان شفیعی زاده گردکوهی
18

     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز چهارم ریاضی  
 
نقشه سایت