دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  پایه چهارم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 331  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
مهدی دادخواه
19.25
 2 محسن اسدی
18.69
3
سبحان میرمحمدی
18.01
 4 مهدی کبودی
 17.94

     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 331  
 
نقشه سایت