دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  پایه چهارم  
 
  پایه دوم  
 
  پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 321  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیر هژبرپور
19.49
 2 امیرحسین مبینی کشه
19.19
3
محمدحسن امیرکلائی اندی
18.75
 4 محمدرضا عرفانی
18.47
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 321  
 
نقشه سایت