دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  پایه چهارم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 311  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
کیوان جعفری سوارهء
19.31
 2 علیرضا خدابخشنده
19.19
3
سیدعلی زرین کیا
19
 4 سعید محمودی
18.94
5
محمد رضیئی 
 18.90

     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 311  
 
نقشه سایت