دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه اول   
 
  پایه چهارم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه دوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 212  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سجاد قلی زاده
19.46
 2 آرش غفاری
19.24
3
علیرضا سرکانی
19.04
 4 محمدحسین بهاری
18.83
5
علیرضا هاشمی یکتا
18.66
6
حمیدرضا تقی پور
18.59
7
علی طهماسبی
18.44
8
حسام جعفریان
18.44
 9  رضا عزیزی
18.44
10
 مهدی موحدیان مقدم
18.28
 11 امیرعلی مهرپرور
18.26
12
 مهدی یار صفیری
18.24
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 212  
 
نقشه سایت