دبیرستان پسرانه کمیل
  پایه اول  
 
  پایه دوم  
 
  پایه چهارم  
 
  پایه سوم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 106  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
کورش نقدی
19.20
 2 محمدیوسف محرابی
18.49
3
مهدی دهقان منشادی
18.39
 4 امیررسولی
18.21

     
 
  تصاویردانش آموزان کلاس 106  
 
نقشه سایت