دبیرستان پسرانه کمیل
پایه اول
 
 
پایه دوم
 
 
پایه سوم
 
 
پایه چهارم
 
 
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 104  
 
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمد بهدانی
19.95
 2 عرفان حق دائی
19.76
3
علی روزبهانی
19.67
 4 احسان حق دائی
19.57
 5 مهدی شمس صفا
19.26
6
 علی گودرزی
19.20
7
 محمدعبدی فر
19.17
8
 مازیار سیفی
19.08
9
بهزاد سلیمی
18.61

 
   
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 104
 
نقشه سایت