دبیرستان پسرانه کمیل
  پایه اول  
 
  پایه دوم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 104  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
محمد بهدانی
19.95
 2 عرفان حق دائی
19.76
3
علی روزبهانی
19.67
 4 احسان حق دائی
19.57
 5 مهدی شمس صفا
19.26
6
 علی گودرزی
19.20
7
 محمدعبدی فر
19.17
8
 مازیار سیفی
19.08
9
بهزاد سلیمی
18.61

     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 104  
 
نقشه سایت