دبیرستان پسرانه کمیل
  پایه اول  
 
  پایه دوم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 102  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیرمحمدچالاکی
19
 2 حسین اصغری اصل
18.59
3
احسان طهماسبی
18.36
 4 سیدرضا تجلی فر
18
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 102  
 
نقشه سایت