دبیرستان پسرانه کمیل
پایه اول
 
پایه دوم
 
پایه سوم
 
پایه چهارم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 101


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
حامد کچوئیان
19.77
 2 خشایار آقایی
18.36
3
محمد علی حسینی عباسی
18.12
 4 علیرضا حاتمی لنگی
18.02
 5 امیرحسین محمدطالبی
18
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 101
 
نقشه سایت