دبیرستان پسرانه کمیل
  پایه اول  
 
  پایه دوم  
 
  پایه سوم  
 
  پایه چهارم  
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 101  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
حامد کچوئیان
19.77
 2 خشایار آقایی
18.36
3
محمد علی حسینی عباسی
18.12
 4 علیرضا حاتمی لنگی
18.02
 5 امیرحسین محمدطالبی
18
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 101  
 
نقشه سایت