دبیرستان پسرانه کمیل
     
دانش آموزان پایه سوم ریاضی


رتبه
نام ونام خانوادگي
 كلاس
معدل
1
مجتبي ابوئي مهريزي 311 19/49
2
كيارش رضائي 311
19/39
3
محمدامين زنگي
312
19/38
3 ایمان التجائی
312
19/38
4 ميلاد ترابي كسبي
312
19/16
5 فربد نائنيان
311
18/96
6 فرزاد زارع
311
18/73
دانش آموزان ممتاز پایه سوم تجربی


رتبه
نام ونام خانوادگي
معدل
1
عرفان تيموري
19/49
2
 محمدعلي هوشمندپور 19/08
3
 آريا محبوب ساميان 19/04
4
حسين باجلان
18/88
5
رضا یوسفی نژاد
17/96
6
محمدحسین قلوبی دارا
17/93
7
حسین کامل علی آباد
17/84
نقشه سایت