دبیرستان پسرانه کمیل

   دانش آموزان ممتاز دوم ریاضی

                                                                        
رتبه
نام ونام خانوادگي
معدل
1
مهدي فضلعلي
19/14
2
امیرحسین دالوند
19/12
3
بهراد فراهاني
19/07
4 سیدعرفان ابوئی مهریزی
19
5 آرمان داوری
18/97
6
سعيد محمودي
18/95
7
میثم عراقی
18/92
8
علیرضا خدابخشنده
18/85
9
سید علی زرین کیا
18/60
10
محمدامین خبازیان
18/50
11
شایان خسروی
18/42
12
محمد رضئیی
18/36
13
سید علی ابوئی مهریزی
18/34
14
سجاد نام آور
18/15
15
میلاد میری زاده قونا ققران
18/03
16
علیرضا دارائی
18

دانش آموزان پایه دوم انسانی


                                                                        
رتبه
نام ونام خانوادگي
معدل
1
مهدی دادخواه
18/40
2
محسن اسدی
17/35
3
سبحان میرمحمدی
17/29

دانش آموزان ممتاز پایه دوم تجربی


   
رتبه
نام ونام خانوادگي
معدل
1
میلاد افضلی
19/01
 2 محمدحسن امیرکلائی اندی
18/77
3
امیرحسین مبینی کشه
18/54
3
امیر هژبرپور
18/54
4
سید مهدی علی اکبری خردمردی
18/09
نقشه سایت