دبیرستان پسرانه کمیل
 
 
  نام ومعدل دانش آموزان ممتاز پايه اول  
 
 

        امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 92-91


رتبه
نام ونام خانوادگي
معدل
1
عليرضا بازوئي 19/76
2
علي ايزدخواست 19/69
3
محمدحسین بهاری
19/30
4
عليرضا اثنا عشري 19/24
5
علیرضا رضاپور برآبادی
19/07
5
عليرضا سركاني
19/07
6 میلاد ابراهیمی حدادان
18/92
7
سجاد قلی زاده
18/91
8
علیرضا هاشمی یکتا
18/88
9
سامان جلالیان
18/80
10
محمدمزینانی
18/66 
   
 
 
نقشه سایت