دبیرستان پسرانه کمیل
  نمونه سوالات سالهای گذشته  
 
  نمونه سوالات پایه اول  
ردیف درس پایه تاریخ امتحان 
1 نمونه سوالات ديني (1) اول خرداد 89 و 90
2 نمونه سوالات زبان فارسي (1) اول خرداد 89-90-91
3 نمونه سوالات ادبيات فارسي (1) اول خرداد 90-شهريور91
4 نمونه سوالات عربي (1) اول خرداد 90-شهريور91
5 نمونه سوالات زبان خارجي (1) اول خرداد 89 و 90
   
6 نمونه سوالات فيزيك (1) اول خرداد87و90-شهريور91
       
 7 فیزیک (1) اول  87/3/16
 8 نمونه سوالات فصل 1و4 فیزیک(1) اول جهت خرداد92
 9 تعاریف فیزیک (1) اول جهت خرداد92
 10 شیمی (1) اول  88/6/11
11 نمونه سوالات شیمی2(آقای طایفه) دوم جهت خرداد92
12 جزوه زبان فارسي (1) آقاي قاصدي   جهت خرداد92
13 جزوه ادبيات فارسي (1) آقاي قاصدي   جهت خرداد92
 
     
 
  نمونه سوالات پایه دوم  
رديف درس رشته تاريخ امتحان 
 1 نمونه سوالات دين وزندگي(2)   خرداد89و90-شهريور88
 2 نمونه سوالات زبان فارسي (2)
 
  شهريور 91
 3 نمونه سوالات ادبيات فارسي (2)
 
  شهريور 91
 
 4 نمونه سوالات عربي (2)
 
ریاضی-تجربی خرداد89و90-شهريور90و91
 5 نمونه سوالات عربي (2)
 
انساني شهريور وخرداد 90
6 نمونه سوالات زبان خارجي (2)
 
  خرداد 88 و 90
7 نمونه سوالات فيزيك (2)
 
  خرداد90-شهريور91
8 نمونه سوالات شيمي (2)   خرداد90،89،87 -شهريور91
9 نمونه سوالات رياضي (2)   خرداد 90،89-شهريور 90-91
10 نمونه سوالات هندسه (1)   خرداد 90 - شهريور 91
11 نمونه سوالات زيست شناسي (1) تجربی شهريور 90
12 نمونه سوالات آمارومدلسازي   خرداد 89
13 نمونه سوالات تاريخ ادبيات (1) انساني خرداد 89 و 90
14 نمونه سوالات جامعه شناسي (1) انساني شهريور 90
 
     
 
نقشه سایت