دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  ابوالفضل میرزائی 20 1
2
 سید امیرحسین موسائی
19.80 2
3  علی طاهر آبادی 19.78 3
4  محمد جواد شاه آبادی 19.55 4
5  محمدحسین جعفری 19.49 5
6  سامان محمدخانی شهری 19.36 6
7  محمد سهیل عربی 19.30 7
8  احسان حسنی زنوزی 19.23 8
9  محمدبشیری 19.19 9
10  محمدعرفان جعفری 19.11 10
11  محمدحسین زلفی گل 19.06 11
12  مانی بورستانی 19.01 12
13  عرفان جوادی 19.00 13
14  علیرضا صفرزاده 18.24 14
15  حسین محمد 18.99 15
16  فرحان قربانی 18.76 16
17  علی عباجی 18.76 16
18  راستین امیری 18.61 17
19  محمدرضا خانی 18.59 18
20  محمدمهدی ستاری 18.51 19
21  آرمین سامنی 18.47 20
22  محمدامین حمیدی 18.43 21
23  امیرحسین نودهی 18.35 22
24  ابوالفضل نقدی 18.34 23
25  امیرمحمد خواجه وندی 18.34 23
26  مهدی محمد بیکی 18.18 24
27  امیرحسین طرزی 18.18 24
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان برتر  
 
نقشه سایت