دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم ریاضی   
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  محمدرضا سلمانی 19.43 1
2
 هومن کچوئیان
19.38 2
3  محمدشیخ زاده 19.24 3
4  امیرمهدی خسروآبادی 19.07 4
5  مهدی تقوی مقدم 18.49 5
6  علیرضا سطوت آینه ده 18.47 6
7  نیما خزائی 18.41 7
8  ماهان خدامی 18.40 8
9  محمدرضا عزتی فتاح آباد 18.29 9
10  آرین صادقی 18.08 10
11  پویا جدیدی 18.07 11
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان برتر  
 
نقشه سایت