دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  محمدمهدی سروری 19.47 1
2
 امیرحسین داداشی
19.38 2
3  متین خادمی راد 19.20 3
4  محسن باصری 19.16 4
5  بنیامین مدنی 18.84 5
6  ایلیا یزدانی 18.63 6
7  محمدمهدی توکلی 18.60 7
8  سالار ارکیان  18.53 8
9  امیرمحمد پیراسته 18.53 9
10  امیرسالار ابراهیمی 18.51 10
11  کیان زاهدی ارجمند 18.48 11
12  حسین کشاورز نژاد 18.42 12
13  امیرعرشیا یثربی 18.36 13
14  سیدمحمد طه حسینی جوادی 18.24 14
15  امیرجاوید معروفی 18.21 15
16  سجاد شم آبادی 18.18 16
17  مهدی محرمی  18.14 17
18  متین نوروزی 18.12 18
19  آریان عسگری 18.06 19
20  سهیل اشتیاقی 18.04 20
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان برتر  
 
نقشه سایت