دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم ریاضی  
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  پارسا قدیمی نژاد 19.35 1
2
 امیرحسین بابایی
19.22 2
3  محمدپویان محمودیان 19.19 3
4  سهیل تاجیک 18.95 4
5  عرفان شوکتی 18.91 5
6  پارسا الفتی 18.74 6
7  سید محمد یونس میرترابی 18.74 6
8  مسعود عسگری 18.69 7
9  میلاد عبد دیانت 18.64 8
10  محمدحسین بهمن پور 18.40 9
11  محمدمهدی رضازاده 18.39 10
12  امیرارشیا سیفی 18.27 11
13  محمدپرهام دستجردی 18.23 12
14  عرفان فیروز فلاح 18.16 13
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان برتر  
 
نقشه سایت