دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 امیرمحمد باغجری 19.49 1
2
سیدمحمدفرحان صالحی مرزجرانی
19.16 2
3 محمدرضا قهرمانیان 18.97 3
4 امیرعلی عزت پناه 18.91 4
5 علی فدوی 18.78 5
6 مهدی نژاد احمدی 18.69 6
7 سیدمحسن مرتضوی 18.54 7
8 پویا احمدی راد 18.51 8
9 آرمان رسولی 18.22 9
10 امیر رخشنده داریان 18.01 10
11 حسین مقدسی نیا 18.01 10
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت