دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 محمدجواد شفیعی اردستانی 18.60 1
2
محمدعلی صابری
18.46 2
3 محمدهادی کیان فر 17.89 3
4 امیرمهدی باشیان 17.73 4
5 محمدرضا حسین نژاد قاضی محله 17.72 5
6 امیرحسین رجبی 17.32 6
7 سهیل موقری سراجاری 17.24 7
8 علی اسمعیلی 17.08 8
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت