دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 آرمان بنی علی 19.45 1
2
مرتضی عموئی
19.41 2
3 توحید راجی اسدآبادی 19.39 3
4 امیرمحمد همتی 19.30 4
5 علی یوسفی 19.24 5
6 آرین قبادیان 19.08 6
7 امیرمهدی عبدلی 19.07 7
8 مهدی ذاکر 18.89 8
9 مصطفی شعبانی 18.77 9
10 سیدمحمدامین انگجی 18.72 10
11 ایلیا جهانگیری دوست 18.70 11
12 مبین کریمی راه جردی 18.22 12
13 پدرام معصوم 18.04 13
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت