دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 محمدمهدی باغ جری 19.73 1
2
امیدرضا کیفی
19.33 2
3 اشکان شهریاری مرغجوئیه 18.43 3
4 محمدحسین عبدی 18.35 4
5 ارشیا پوران فکر 18.19 5
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت