دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 علی مقدم زندآبادی 19.64 1
2
امیرمحمد جوکارشغل آباد
19 2
3 عرفان خرسندی 18.95 3
4 امیرحسین حیدری 18.68 4
5 پارسا بختیاری 18.54 5
6 محمد اسمعیلی 18.32 6
7 آرمان شوکتی 18.28 7
8 دانیال خلف بیگی 18 8
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت