دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 فرشاد اسماعیلی 19.27 1
2
ارشیا کیانی مقدم
19.27 2
3 نیما حقیقی فشی 18.27 3
4 علیرضا باشتنی 18.27 4
5 محمد ساعدی 18.27 5
6 محمدرضا حسین زاده 18.27 6
7 علی احمدی آسور 18.27 7
8 یاسین تاجیک 18.27 8
9 محمدصادق باقری 18.27 9
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت