دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 ابوالفضل میرزائی 19.41 1
2
علی طاهر آبادی
19.11 2
3 سیدامیرحسین موسائی 18.69 3
4 احسان حسنی زنوزی 18.64 4
5 محمدحسین جعفری 18.40 5
6 محمد بشیری اقچای سفلی 18.37 6
7 محمدحسین زلفی گل 18.37 6
8 کاوه میعاد 18.30 8
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت