دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 علیرضا لطفی 19.49 1
2
سیدعلی حیدری موسوی
19.46 2
3 ماهان آقارفیعی 19.38 3
4 دانیال باغانی 19.12 4
5 سیدمحمد علوی  19.02 5
6 دانیال امیدوار 19 6
7 فرید کریمی 18.92 7
8 عرفان منصوری 18.84 8
9 آرمین احمدیان 18.80 9
10 عرفان کاویانی 18.79 10
11 مهدی کشاورز  18.75 11
12 رسول افروق 18.24 12
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت