دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 هومن کچوئیان 20 1
2
محمدامین رجبی
19.85 2
3 امیرمهدی خسروآبادی 19.80 3
4 سیدامیرپارسا حسینی 19.78 4
5 محمد شیخ زاده 19.60 5
6 محمدرضا سلمانی 19.51 6
7 نیما خزائی 19.10 7
8 مجتبی توکلی 18.93 8
9 مهدی ساروقی 18.81 9
10 سهیل جلیلی 18.76 10
11 امیررضا شیرازی 18.76 10
12 مهدی تقوی مقدم 18.68 12
13 امیرمحمد آورزمانی 18.64 13
14 آرشام آهن شناس 18.51 14
15 امیرعلی عنبرستانی 18.41 15
16 مهدی منصوری ارمکی 18.12 16
17 محمدرضا حاجی هادی 18.07 17
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت