دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  عرفان متقیان 19.55 1
2
 احسان متقیان
19.46 2
3  ارشیا حبیب زاده گان 19.35 3
4  محمدرضا وفائی 19.31 4
5  آرین پیکار اصل 19.01 5
6  محمدمهدی مال بخش 19.00 6
7  حمیدرضا آبگون فیض 18.70 7
8  محمدرضا شجاعی 18.22 8
9  علی مشایخ 18.00 9
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت