دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم انسانی

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  عرفان متقیان 19.55 1
2
 احسان متقیان
19.46 2
3  ارشیا حبیب زاده گان 19.35 3
4  محمدرضا وفائی 19.31 4
5  آرین پیکار اصل 19.01 5
6  محمدمهدی مال بخش 19.00 6
7  حمیدرضا آبگون فیض 18.70 7
8  محمدرضا شجاعی 18.22 8
9  علی مشایخ 18.00 9
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت