دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  کیانوش عزالدین 19.92 1
2
 ایمان صفایی
19.85 2
3  محمد خندانی مهر 19.45 3
4  محمد حسین شایسته 19.32 4
5  مهرشاد پور مسئله گو 19.27 5
6  سیدمرتضی حسینی 19.26 6
7  مهدی مقصودی 19.23 7
8  آریو فرهادی 19.00 8
9  علی ناصری 18.97 9
10  امیرحسین صفاریان 18.65 10
11  سپهر قاسمی 18.64 11
12  مهدی اله دادی 18.60 12
13  محمدامین صالحی فر 18.26 13
14  سینا نوروزی 18.15 14
15  پویا داوری نژاد 18.07 15
16  مهدی آشوغ 18.00 16
17  میلاد عسگرزاده 17.93 17
18  امیرعباس رفوئیان 17.90 18
19  محمدسعیدی 17.90 18
 
     
 
  دانش آموزان معدل بالای 19  
 
  دانش آموزان معدل بالای 18  
 
نقشه سایت