دبیرستان پسرانه کمیل
 
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی  
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  سیدمحمدفرحان صالحی 19.05 1
2
 امیرعلی عزت پناه
18.91 2
3  سیدمحسن مرتضوی 18.64 3
4  مهدی نژاد احمدی 18.16 4
5  عماد ابراهیمی 18.15 5
6  مهدی مومنی 18.05 6
 
 
   
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت