دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  امیرحسین رجبی 19.37 1
2
 محمدجواد شفیعی اردستانی
19.32 2
3  محمد رجبی کیا 18.78 3
4  محمدهادی کیان فر 18.44 4
5  سهیل موقری 18.14 5
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت