دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  آرمان بنی علی 19.60 1
2
 توحید راجی اسدآبادی
19.57 2
3  مهدی ذاکر 19.51 3
4  امیرمهدی عبدلی 19.25 4
5  علی یوسفی 19.22 5
6  ایلیا جهانگیری دوست 18.93 6
7  امیرمحمد همتی 18.90 7
8  مصطفی شعبانی 18.81 8
9  محمدکاظم اناری 18.79 9
10  سیدمحمدامین انگجی  18.71 10
11  سیدمحمدمهدی کاظمی 18.64 11
12  آرین قبادیان 18.40 12
13  سیدعلیرضا موسوی 18.02 13
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت