دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  محمدحسین عبدی 19.66 1
2
 اشکان شهریاری
18.81 2
3  رضا بهروزی شاد 18.68 3
4  سپهر جمشیدی 18.06 4
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت