دبیرستان پسرانه کمیل

دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  محمدحسین عبدی 19.66 1
2
 اشکان شهریاری
18.81 2
3  رضا بهروزی شاد 18.68 3
4  سپهر جمشیدی 18.06 4
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت