دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  امیرمحمد جوکار 19.88 1
2
 عرفان خرسندی
19.78 2
3  علی مقدم 19.71 3
4  آرمان شوکتی 19.22 4
5  امیرحسین حیدری 19.20 5
6  علیرضا قمری 19.16 6
7  پارسا ملک محمدی 1900 7
8  پارسا بختیاری 18.84 8
9  امیرعلی یزدانی 18.81 9
10  دانیال خلف بیگی 18.74 10
11  محمدامین حصار بنی 18.62 11
12  محمد اسمعیلی 18.55 12
13  عرفان روحی 18.25 13
14  متین پزشکی مهر 18.03 14
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت